Missie

Het CVO Hageland Aarschot is een officieel erkend centrum voor Volwassenenonderwijs binnen de VZW Sint-Jozefscollege.

We verwelkomen alle geïnteresseerden: jongeren vanaf 15, beroepsactieven en werkzoekenden, senioren, … We ondersteunen iedereen die een behoorlijke basiskennis Nederlands heeft, bij het afleggen van zijn individuele leerweg. We organiseren dan ook gedifferentieerd, kwaliteitsvol en betaalbaar contactonderwijs én bouwen aan gecombineerd onderwijs.

We bieden een brede waaier van doelgroepgerichte en vraaggestuurde opleidingen, gaande van zelfontplooiing via zinvolle vrijetijdsbesteding tot beroepsgerichte (her)oriëntering en vervolmaking. Op deze manier helpen we onze cursisten bij  het uitbouwen van hun persoonlijke vaardigheden en hun professionele activiteiten.
Onze deskundige medewerkers zorgen voor een enthousiaste en ongedwongen leeromgeving met positief leerrendement.

Ons centrum is sterk begaan met de individuele begeleiding en het welzijn van zijn cursisten en medewerkers. We bieden een menswarme omgeving waar oprechte hartelijkheid, wederzijds begrip en vertrouwen centraal staan.

We werken vanuit een christelijke inspiratie die stimuleert tot sociaal engagement voor een zorgzame en rechtvaardige samenleving en een respectvolle omgang met elkaar, ongeacht godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming.