Gecombineerd onderwijs

Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de lessen aangeboden in contactonderwijs (d.w.z. lessen die je gewoon in de klas volgt) en het andere deel in afstandsonderwijs (d.w.z. je werkt thuis op je PC aan opdrachten, oefeningen en neemt deel aan online discussiefora via een elektronisch leerplatform). De afstandslessen maken integraal deel uit van de cursus en je moet hieraan dus ook participeren.

Je vindt de data waarop je naar de school moet komen en de dagen waarop je op het elektronisch leerplatform dient te werken op de website (zie kalender gekozen cursus). Je kan de data ook bij je leerkracht krijgen.

Wij gebruiken het elektronisch leerplatform 'Smartschool': je krijgt bij je inschrijving op school hiervoor een account en de inloggegevens (webadres en wachtwoord). Bewaar die gegevens zorgvuldig. Voor de volledige duur van de cursus kan je dit platform gebruiken. Als je later inschrijft, vraag je de leerkracht dat er een account voor je wordt aangemaakt.

Je kan voor cursussen in gecombineerd onderwijs ook betaald educatief verlof aanvragen. Let er evenwel op dat alleen de uren contactonderwijs in aanmerking komen voor het verlof.

Schooljaar 2019-2020

  • ondernemersskills ontwikkelen: 20 contactlessen, 5 afstandslessen
  • Spaans 1e jaar (Richtgraad 1.1): woensdagavond, afwisselend contactles en afstandsles; Meer info? Klik hier.

Voor online inschrijven kijk je bij de betreffende cursus. Meer info kan je krijgen op 016 55 11 15.