Opleidingscheques

Opleidingscheques voor werknemers
Werknemers met als hoogste diploma secundair onderwijs die in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen (ook als ze niet in Vlaanderen werken), kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Deze regeling geldt ook voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen.

Hogergeschoolden (meer dan een diploma secundair onderwijs) kunnen sinds 1 maart 2015 alleen nog cheques aanvragen voor loopbaangerichte opleidingen die vermeld staan in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in het kader van loopbaanbegeleiding. Zij dienen dit bij de school te staven met een attest van de loopbaanbegeleider. Meer info vind je op de site van de VDAB.

Met de cheques kan je de cursus voor de helft van de prijs (= eigen bijdrage) volgen. Je kan bij de VDAB (online) of in de lokale werkwinkel opleidingscheques aanvragen ter bevordering van je individuele vorming / nascholing. Telefonisch kan dit ook elke werkdag van 8 tot 19 uur op het gratis nummer 0800 30 700. Je vraagt de cheques best enkele weken voor de start van de cursus aan, om lange wachttijden te vermijden. Opgelet: je dient de cheques uiterlijk binnen 2 maand na de start van de cursus aan te vragen!

De cheques zijn op naam, hebben een bepaalde waarde (5, 10 of 25 euro), en hebben een beperkte geldigheidsduur, nl. 16 maanden. De begin- en einddatum staan op de cheque. De opleidingscheques kunnen worden aangeboden in de erkende centra (waartoe ook CVO Hageland behoort) voor het betalen van inschrijvingsgeld én cursusmateriaal. Opgelet: de vakken "startdatum van de opleiding" en "handtekening" op de cheques hoef je zelf niet in te vullen, dat doet de school!

Je kan de cheque ook gebruiken voor opleidingen die je volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

Let erop dat je het juiste bedrag van de te volgen cursus binnenbrengt. Minder mag, meer niet. Het bedrag wordt in ieder geval afgerond naar beneden tot een getal deelbaar door 5. Het verschil moet je contant bijpassen. Voorbeeld: de cursus Fiscaliteit kost 101 euro (= 90 inschrijving + 11 syllabus), je mag dus voor 100 euro cheques aanvragen, 1 euro moet je cash bijpassen. Kijk op onze website voor de juiste prijs of informeer op 016 / 55 11 15. Indien je meer dan één cursus volgt, vraag je de cheques afzonderlijk aan (dus per cursus) zodat je steeds het juiste bedrag kunt betalen. Je mag alleen cheques binnenbrengen voor cursussen die je bij CVO Hageland volgt.

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je ook je eigen bijdrage terugbetaald krijgen door Edenred. Daartoe vul je het onderste luik in van het bijgaande document en laat je het bovenste luik op ons secretariaat (Bekaflaan 62) invullen. Opgelet! Je krijgt dit document pas ingevuld van ons terug als we je cheques ook effectief ontvangen hebben.

Heb je je bijdrage voor de cheques betaald en na een maand nog niets ontvangen? Informeer bij de VDAB en vul indien nodig dit formulier in voor een vervangingsbestelling.

Onder bepaalde omstandigheden kan je je cheques door de VDAB of Edenred laten terugbetalen. Kijk voor de voorwaarden op de site van VDAB. Daartoe vul je ook dit formulier in.

Alle info vind je in het VDAB-dossier of op de website van VDAB.

Opleidingscheques voor werkgevers (kmo-portefeuille)
Daarnaast bestaan er ook opleidingscheques voor werkgevers. Je vindt de volledige informatie in de folder  van de kmo-portefeuille of op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kom je in aanmerking voor de kmo-portefeuille? Hoe vraag je de subsidie aan? Raadpleeg ook dit document. Je vindt het antwoord op al je vragen op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Ons erkenningsnummer (Qrios campus Hageland) is DV.0235055.