Prijzen

 • Kijk voor de juiste prijs bij de cursus van je keuze; daar vind je de totale prijs, die samengesteld is uit inschrijvingsgeld en cursusmateriaal [handboek, syllabus, account voor Smartschool (elektronisch leerplatform)]. Het inschrijvingsgeld kun je berekenen door het aantal lestijden (staat bij iedere cursus vermeld) te vermenigvuldigen met 1,50 euro; dit bedrag is door de overheid bepaald.
 • Mocht je genieten van een vrijstelling dan betaal je het verschuldigde deel van het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. Het inschrijvingsgeld voor een gedeeltelijke vrijstelling kan je berekenen door het aantal lestijden te vermenigvuldigen met 0,30 euro (zie tabel hieronder).
  Als je volledige vrijstelling geniet, betaal je uiteraard geen inschrijvingsgeld maar wel het cursusmateriaal.
  Het document dat vrijstelling verleent (zie vrijgestelden) moet je ons zo snel mogelijk bezorgen, d.w.z. zo dicht mogelijk bij de datum van je betaling, anders is het mogelijk niet meer geldig. Een aantal documenten blijft immers slechts 30 dagen geldig (VDAB, ziekenfonds).
  Indien je het volledige inschrijvingsgeld betaald hebt, wordt het verschil je teruggestort van zodra het juiste bewijsstuk in ons bezit is. In onderstaande tabel zie je de prijs van het inschrijvingsgeld per type cursus voor een gedeeltelijke vrijstelling. Het cursusmateriaal (syllabus of handboek) is hierbij niet inbegrepen; dat dien je nog bij te tellen om het totale bedrag te kennen.
  cursustype inschrijvingsgeld gedeeltelijke vrijstelling (= zonder cursusmateriaal)
  taalcursus (120 lestijden) 36 euro
  computercursus / taal ... 'op reis' (60 lestijden) 18 euro
  andere (20 lestijden) 6 euro
  andere (40 lestijden) 12 euro
  andere (60 lestijden) 18 euro
  andere (80 lestijden) 24 euro
  andere (100 lestijden) 30 euro
  bedrijfsbeheer (160 lestijden) 48 euro
  (grote) stage apothekersassisent 72 euro
  (grote) stage tandartsassistent 42 euro
 • Per schooljaar en per opleiding die je in ons centrum volgt (b.v. apothekersassistent, tandartsassistent, CAD, ...) betaal je maximum 600 euro inschrijvingsgeld; dit wordt per semester berekend (dus 2 x 300 euro). Deze begrenzing is niet overdraagbaar naar of van een ander CVO. Het cursusmateriaal dat je bij iedere cursus krijgt, zit niet in dat bedrag; dat dien je bijkomend te betalen.