Voltijds studeren

Vrijstelling van stempelcontrole

Indien een werkzoekende ten minste 8 uur/week cursus volgt, wordt hij/zij vrijgesteld van stempelcontrole. Een werkzoekende die minder dan 8 uur/week een opleiding volgt, wordt niet vrijgesteld van stempelcontrole maar kan wel degelijk de cursus komen volgen ook al valt de cursus op het ogenblik dat betrokkene opgevorderd wordt voor een stempelcontrole. Let wel: In dat geval moet de werkzoekende volgende procedure volgen:

  • Na het volgen van de cursus op de dag dat ze naar de stempelcontrole moesten, halen ze een attest van aanwezigheid af op het secretariaat.
  • De dag nadien moeten ze zich aanbieden op de stempelcontrole en het attest overhandigen.

Kinderbijslag

Om in orde te zijn met het Kinderbijslagfonds, moet je je aan de volgende voorwaarden houden: je bent jonger dan 25, ten laste van een van je ouders en je volgt minimum 17 uur per week les (ook avondonderwijs). Inschrijvingsbewijzen kan men verkrijgen op het secretariaat. Je vindt de nodige formulieren ook op de site van het kinderbijslagfonds. Meer info vind je ook op de site van het fonds. (NB 'onderwijs voor sociale promotie' is de vroegere benaming voor secundair volwassenenonderwijs)