Farmaceutische zorg

In de apotheek is een goede communicatie onontbeerlijk. In deze module komen zowel algemene als specifieke communicatieregels voor de apotheek aan bod. Deze worden ingeoefend aan de hand van voorbeeldsituaties uit de apotheek en met aandacht voor het belang van het (zelf)zorggesprek in functie van de therapietrouw van de patiënt. Bovendien wordt aangeleerd hoe cursisten kwalitatieve informatiebronnen kunnen selecteren en adequaat gebruiken.

In deze module wordt het geven van algemeen gezondheidsadvies aangeleerd en het belang ervan benadrukt. Het aan patiënten meegeven van tips om gezond te leven is immers een belangrijke dagelijkse zorg in de apotheek.

Cursisten maken ook kennis met aandoeningen die behandeling met OTC-medicatie (zonder voorschrift) toelaten aan de hand van de WHAM-vragen. De OTC-medicatie wordt ook uitgebreid besproken zodat het juiste advies kan worden gegeven in de apotheek. Hierbij is het zeker belangrijk dat de cursist weet wanneer advies te vragen aan de apotheker en/of wanneer een patiënt door te verwijzen naar een arts.

Deze module omvat ook een bespreking van het randassortiment in de apotheek: voeding, baby- en dieetvoeding (sport, ziektes, …), testen (zwangerschap, diabetes, …) en ander parafarmaceutisch materiaal.