Farmacologie

Farmacologie is de studie van de wisselwerking tussen geneesmiddelen en het levend organisme. Met behulp van het Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium (het 'groene boekje' van de apotheker) krijgen de cursisten inzicht in het werkingsprincipe en de indicaties van alle regelmatig voorkomende actieve stoffen. Ook posologie, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties komen aan bod.