Galenica (inclusief labo)

In deze module worden de verschillende toedieningsvormen van geneesmiddelen besproken. De cursisten verwerven kennis over de verschillende types magistrale bereidingen in de apotheek: de samenstelling, de bereidingswijze, de interpretatie van recepten en berekeningen, het volgens de wetgeving verpakken, etiketteren en bewaren, voor- en nadelen van elk type en adviezen voor een correcte toediening.  Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan preventie, hygiëne en steriliteittechnieken.

Tijdens het labo maken de cursisten zelf echte magistrale bereidingen voor inwendig gebruik: poeders, capsules, oplossingen, siropen, suspensies, zetpillen, …