Medische zorgverlening

Deze module omvat begrippen en veilige standaardprocedures uit de eerste hulp bij ongevallen, alsook specifieke technieken en materialen die hierbij van pas komen.  Het in de apotheek beschikbare gamma bandagisterie en het juiste gebruik ervan worden besproken. Ook ontsmettingsmiddelen en wondzalven voor diverse huidletsels worden vergeleken.

Na het volgen van deze module zijn cursisten in staat om adequaat op te treden in medische noodsituaties.