Toegepaste analytische chemie

De cursisten maken kennis met relevante analytische begrippen en het analytisch rekenen, bruikbaar bij het werk in de apotheek: berekeningen voor recepten galenica en voor het bereiden van oplossingen en verdunningen, het begrip pH, wegingen, afrondingen, foutberekeningen, gehalteberekeningen (%, ppm), … Enkele van de bestudeerde analysetechnieken worden ook in het labo aangeleerd. Een basis voor het nauwkeurige werk in de apotheek!