Toegepaste biochemie

Deze module biedt de cursisten inzicht in de structuur van organische en biochemische principes en hun regulatiemechanismen.  Uiteraard gaat de aandacht naar de belangrijkste toepassingen in de geneesmiddelen.

Ook suikers, vetten, eiwitten, vitaminen, enzymen, voedingsvezels en het effect ervan op het metabolisme komen aan bod.

Daarnaast behandelt deze module ook farmacokinetiek (processen die medicijnen in het lichaam ondergaan) en farmacodynamiek (veranderingen die optreden in het lichaam ten gevolge van interactie met medicijnen).