Toegepaste biochemie

Deze module biedt de cursisten inzicht in de structuur van organische en biochemische moleculen zoals suikers, vetten en eiwitten. Ook de belangrijkste metabole processen komen aan bod.

Daarnaast behandelt deze module ook farmacokinetiek (processen die medicijnen in het lichaam ondergaan) en farmacodynamiek (veranderingen die optreden in het lichaam ten gevolge van interactie met medicijnen) die de basis vormen voor de werking van geneesmiddelen in ons lichaam.