Toegepaste biologie

Het doel van deze module is basisinzicht krijgen in de werkingsinvloeden van medicijnen op het menselijk lichaam. Daartoe worden volgende onderwerpen besproken, telkens met de voornaamste ernstige en/of chronische ziektebeelden: de menselijke celleer, erfelijkheidsleer, het immuunsysteem en micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels). Ook infecties, voedselvergiftiging, besmettingsgevaar, preventie, hygiëne en steriliteittechnieken komen aan bod.