Toegepaste fysica en chemie

In deze module komen zowel chemie als fysica aan bod.

Onderwerpen zoals de opbouw van de stoffen, het periodiek systeem, het atoom, chemische bindingen en soorten stoffen worden bestudeerd. De kennis van het natuurkundig en scheikundig gedrag van stoffen beoogt dat de cursisten een algemene basis van en een globaal inzicht in de anorganische chemie en natuurkunde krijgen.  Deze kennis is immers noodzakelijk om de formules en de reacties van medicijnen in het lichaam te kunnen begrijpen. Tevens wordt er een link gelegd met algemene veiligheidsaspecten van chemische stoffen (gevaartekens, indeling van stoffen en mengsels in gevaarklassen volgens het GHS en H- en P-zinnen).