Toxicologie, tarificatie, regelgeving

In het gedeelte Toxicologie leren de cursisten de verschillende intoxicaties indelen volgens klinisch verloop en omstandigheden. Ook verschillende vergiftigingen door geneesmiddelen worden onder de loep genomen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het leggen van de link tussen het toxisch agens en de plaats van inwerking en effect op het menselijk lichaam.

Tarificatie en regelgeving biedt inzicht in het hoe en waarom van de regelgeving betreffende registratie van geneesmiddelen en het in de handel brengen van farmaceutische specialiteiten en grondstoffen voor magistrale bereidingen. De cursist leert deze regelgeving en de wettelijke bepalingen inzake voorschriften, aflevering, etikettering en bewaring van specialiteiten en grondstoffen raadplegen en correct toepassen. Ook de tariferingsregels en de toepassing ervan in tarificatiesystemen komen aan bod.

Daarnaast worden de cursisten geïnformeerd over de deontologische code. Als apothekersassistent zal de cursist immers in aanraking komen met het publiek en dat vereist een aangepaste en plichtbewuste houding, waarbij het beroepsgeheim in elk geval moet bewaard worden. Hij dient ook gepaste informatie te geven, maar tegelijkertijd te weten wanneer hij die informatietaak moet overlaten aan de apotheker.