Burgerlijk en handelsrecht

Deze module omvat enkele basisprincipes van het burgerlijk recht en het handelrecht. Aan het einde van de module begrijp je de draagwijdte van afgesloten contracten in burgerlijke en handelscontexten. Tevens begrijp je een aantal begrippen in verband met het juridisch statuut van de loontrekkende vs. zelfstandige en de ondernemingsvormen waarin de handelaar kan opereren.