Fiscaliteit

Deze cursus behandelt de aangifte in de personenbelasting. We gaan aan de hand van een aangifteformulier de ganse problematiek van het fiscale recht voor personen belichten :

  • aangifte van lonen of winst, en de forfaitaire of bewezen kosten (bij privé-personen)
  • aangifte van winst en de aftrekbare beroepskosten (bij zelfstandige ondernemers)
  • aangifte van de onroerende goederen, leningen
  • aangifte van de sommen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (pensioensparen, pwa , langetermijnsparen ...)
  • de belastingvrije sommen
  • voorafbetalingen
  • de auto en de fiscus