Sterkteleer

Je leert de technische termen i.v.m. materiaaleigenschappen hanteren en berekenen. De basisprincipes van de sterkteleer worden toegelicht en je kan materialen en constructieonderdelen vergelijken. We gebruiken ook de FEM-analyse van Inventor Professional om simulaties door te rekenen.

Berekeningen van:

  • Spanning
  • Vervorming

Basisprincipes van de sterkteleer worden toegelicht:

  • Krachten
  • Sterkte
  • Stijfheid
  • Stabiliteit