Toegepaste mechanica

Je krijgt inzicht in de basisbegrippen van krachten en bewegingsleer. Je leert eenvoudige berekeningen maken m.b.t. afstand, snelheid, versnelling, druk, arbeid, vermogen en energie.