Toegepaste wiskunde

In deze module leer je de technische termen voor materiaaleigenschappen kennen. Je leert berekeningen uit te voeren en maakt kennis met de verschillende types van normalisatie.

Je leert berekeningen maken zoals:

  • Breuken
  • Eerstegraadvergelijkingen en –functies
  • Machten en wortels
  • Oppervlakte- en volumeberekeningen
  • Goniometrie: sinus, cosinus, tangens, driehoeksmeetkunde
  • Procentberekeningen
  • Regel van drie
  • Kenmerken van vectoren