Werkplekleren (stage)

Je leert dagelijkse routinetaken afhandelen onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van een uitvoerend CAD-tekenaar. De concrete inhoud wordt in samenspraak bepaald. Zo kan bv. een geïntegreerd project opgezet worden of kom je terecht in een operationele werkomgeving.