Programmeren C#

Programmeren in C# 1

Deze cursus is een beginnerscursus programmeren, met als doel op het einde van de cursus kleine, eenvoudige programma’s te kunnen schrijven voor een Windows-omgeving.

We behandelen stap voor stap de beginselen van het programmeren. Doorheen de hele module zal er ook uitgebreid gewerkt worden met praktische voorbeelden en oefeningen om de technieken onder de knie te krijgen.

Als programmeertaal werd er gekozen voor C# ("C-Sharp"). Deze taal stijgt jaarlijks in populariteit, omdat ze uiterst geschikt is voor zowel hobbyisten als professionelen!

Enkele voorbeelden van programma’s die we leren schrijven:

 • Een rekenmachine
 • Een loterij
 • Een quiz
 • Een virtuele kassa

…en veel meer! Eens je een programmeertaal onder de knie krijgt zijn de mogelijkheden eindeloos!

De principes en werkwijzen van het programmeren worden duidelijk toegelicht om zo stapsgewijs te groeien als beginnend programmeur. Er is geen voorkennis vereist, maar de basishandelingen van het computergebruik zouden geen mysterie meer mogen zijn (mappen maken, zippen, ...).

Als je jezelf terugvindt in één of meer van de volgende stellingen is Programmeren in C# vast iets voor jou:

 • Je hebt geen voorkennis, maar wel een sterke nieuwsgierigheid voor het mythische "programmeren"
 • Je hebt altijd al de stap naar programmeren willen zetten, maar je wacht op een goed moment
 • Je wil je computergrenzen verleggen
 • Je houdt ervan eigen creaties tot stand te brengen
 • Je hebt basiservaring met een andere programmeertaal en wil de overstap naar C# maken

Er wordt gewerkt met de gratis versie van Visual Studio.NET om de programmeeromgeving tot stand te brengen.

De volgende thema's komen aan bod:

 • Wat is programmeren?
 • Programmeeromgeving installeren
 • Gebruik helpfunctie
 • Constanten en variabelen
 • Primitieve gegevensstructuren
 • Controlestructuren
 • Functies
 • Geheugentabellen
 • Inleiding tot objecten

Programmeren in C# 2

De cursus Programmeren in C# 2 breidt het gamma aan technieken op verschillende vlakken uit, zowel in de diepte als de breedte.

In het eerste deel van de module leren we hoe klassen werken, hoe we ze maken en aanpassen aan onze programmanoden. Met enkele kleine en grote voorbeeldprogramma’s maak je gaandeweg kennis met deze objectgeoriënteerde manier van programmeren.

In het tweede deel leggen we de nadruk op het permanent bewaren van gegevens. Het gebruik van databanken staat hier centraal. We kijken hoe we een databank maken, welke gegevensstructuur we gebruiken en hoe een databank in een C#-programma geïmplementeerd kan worden.

Programmeren in C# 3

In de derde module programmeren met C# duiken we dieper in de wereld van de databanken. Met de kennis uit de vorige twee modules op zak is het eindelijk tijd om het laatste hoofdstuk C# aan te vatten: de MVC (Model View Controller) structuur.

Er wordt nog steeds gewerkt met Visual Studio.Net als programmeeromgeving, maar ook andere (gratis) ondersteunende software komt aan bod, zoals SQL Server Express.

Doorheen het semester komen voorbeelden aan bod van toepassingen met een sterke nadruk op databeheer (artikelbeheer, gebruikersauthenticatie, ...). De bedoeling is een goed idee te krijgen van de realistische applicaties van de kennis die je tot nu toe vergaard hebt.

Als ultieme afsluiter van deze fantastische reis werk je zelf aan een groot project van jouw keuze.