Word

Office 2016 of Office 365?

In de basisopleiding Word leer je teksten invoeren, bewerken, opmaken (lettertype, teksteffecten, uitlijning, inspringen, opsomming) en afdrukken in de nieuwe MS Word 2016 omgeving.

Verder komt ook de paginaschikking en paginaopmaak uitgebreid aan bod (tabstops, paginanummering, eenvoudige kop- en voetteksten).

Je leert ook eenvoudige tabellen maken en invoegen in een tekst.

Ook creative commons wordt besproken en we leren correcte bronvermeldingen maken.

In het tweede deel van de cursus Word worden vooreerst tabellen verder uitgewerkt. We leren fijne opmaak toepassen op tabellen, waarbij toevoegen en verwijderen, aanpassen van de breedte en hoogte en splitsen of samenvoegen van kolommen en rijen geen geheimen meer voor ons hebben.

De bekijken alle mogelijkheden van kop- en voetteksten en op die manier hebben we eindelijk die secties onder de knie.

Ook tekstkolommen binnen bijvoorbeeld krantenartikels komen aan bod.

Saaie teksten worden opgefleurd met illustraties, foto’s en tekeningen die we schikken tegenover de tekst. Deze figuren leren we naast, tussen en onder tekst plaatsen. Ook bewerken we ze tot figuren die qua grootte, draaihoek en inkleuring bij onze tekst passen.

Eens we op deze manier tekst met een mooie lay-out bekomen hebben, kunnen we aan langere documenten beginnen.  Zo gaan we de opmaak van titels en subtitels vastleggen in opmaakprofielen (stijlen). Hierdoor kan automatisch een inhoudsopgave bij gegenereerd kan worden. Eveneens het genereren van een index.

We gaan een gegevensbestand maken die we feilloos kunnen samenvoegen met standaardbrieven en etiketten.

Sjablonen gebruiken en eigen sjablonen maken eigen briefhoofding komt ook aan de orde.

Met andere woorden, elke week, elke les zit boordevol interessante nieuwigheden om het tekstververwerken echt te beheersen!