Excel

Office 2016 of Office 365?

Excel is een krachtig programma waarmee je eenvoudige tot complexe berekeningen kunt uitvoeren. Dit gebeurt in een rekenblad (spreadsheet). Je kan op elk moment cellen, rijen of kolommen invoegen en verwijderen. Bij het wijzigen van gegevens wordt alles in een mum van tijd herrekend. Een correct gebruik van Excel kan je heel wat tijd besparen bij het maken van al je berekeningen. Met de vele opmaakmogelijkheden kan je je werk een mooi en overzichtelijk uitzicht geven.

Je kan ook heel eenvoudig je gegevens in een aanschouwelijke grafiek gieten. Dat leren we allemaal in deel 1.

In deel 2 leren we het volgende:

Grafieken opmaken en voorzien van titels, labels, rasterlijnen, legenda. We leren de assen opmaken, combinatiediagrammen maken en grafieken als een sjabloon opslaan.

De instellingen van Excel wijzigen zoals formules laten weergeven i.p.v. resultaten, de foutcontrole aanpassen, het standaardlettertype wijzigen…

Een getalnotatie maken om bv. getallen met cijfers na de komma decimaal uit te lijnen of om bv. tekst op te nemen in een getalnotatie.

Valideren om de gegevensinvoer te beperken tot bv. een bereik van getallen of tot een specifieke lijst.

Voorwaardelijke opmaak instellen om op bepaalde cellen een opmaak toe te passen die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Je kan bv. alle getallen boven het gemiddelde een specifieke opmaak geven of via kleurenschalen opgeven dat hogere waarden een groenere kleur krijgen en lagere waarden een rodere kleur.

Functies: wiskundige en datum- en tijdfunties. Verder komen de logische functies aan bod en zoekfuncties om iets laten op te zoeken in een tabel. We leren ook functies nesten.

Sjablonen maken. Een voorbeeld is een invulformulier.

Werken met gegevenslijsten: sorteren en filteren.

Automatische subtotalen maken.

Van een lijst een eenvoudige tabel maken d.m.v. draaitabellen.