Deontologie

Deontologie is het geheel van gedragsregels, waarden en normen binnen een maatschappelijke en/of beroepscontext. In de module 'Deontologie' zoeken we naar de waarden en normen binnen het beroep van medisch administratief bediende, maar ook als mens binnen de maatschappij. We gaan hierbij een aantal ethische problemen niet uit de weg. Ook thema's als 'patiëntenrechten', 'beroepsgeheim' en 'verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid' komen uitgebreid aan bod. Binnen de module proberen we via discussie en theorie te komen tot een professionele en ethisch verantwoorde beroepshouding.