Kantoorsoftware integratie

Doelgroep
De doelgroep voor deze cursus bestaat ten eerste uit de mensen, die de opleiding "Boekhoudkundige bediende" of "Medisch administratief bediende" volgen. Dit zijn enerzijds mensen die werkzaam zijn in de sector en willen doorgroeien in hun functie, en anderzijds mensen die een korte klantgerichte opleiding of bijscholing wensen. Ten tweede zijn ook personen, die kennis willen verwerven van de courant gebruikte pakketten op kantoor welkom.

Doelstelling

Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware zoals Word, Excel, Powerpoint en internet worden in deze module de verschillende pakketten gecombineerd: tabellen in het rekenblad worden overgebracht in het tekstverwerkend pakket en omgekeerd, tabelgegevens worden vermengd met een basisdocument (mailmerge), afbeeldingen en foto’s worden geïntegreerd in een tekst, een presentatie of een rekenblad…