Medische correspondentie

In de module 'Medische correspondentie' worden cursisten vertrouwd gemaakt met de taal, gebruikt in de medische wereld. Cursisten verwerven een behoorlijke kennis van medische terminologie. Dankzij de aandacht die besteed wordt aan de oorsprong en de bouwstenen van een groot aantal medische termen, kunnen cursisten ook nieuwe, onbekende medische termen ontleden en de betekenis ervan inschatten. Tevens komen de bouw en de werking van het menselijk lichaam aan bod.