Omgaan met patiënten

In de module 'Omgaan met patiënten' krijgen de cursisten handvatten aangereikt zodat ze meer zicht krijgen op het eigen functioneren en het effect hiervan op anderen. Hoe ga ik met stress om, op welke manier pak ik problemen aan, hoe kan ik op een assertieve manier reageren tegen een lastige collega, op welke manier ga ik een gesprek met patiënten aan, hoe breng ik een slechte boodschap over, hoe ga ik om met mensen die verdriet hebben, hoe reageer ik wanneer een patiënt mij op een agressieve manier benadert,...