Organisatie gezondheidszorg

De module 'Organisatie van de gezondheidszorg' biedt een kijk in het mogelijke werkveld van de medisch administratief bediende. Met behulp van de sociale kaart worden een groot aantal toekomstige werkvelden benaderd. Daar de gezondheidszorg en welzijnszorg in België een uitgebreide waaier aan voorzieningen en diensten aanbiedt, is ook de bevoegdheidsverdeling hieromtrent een te behandelen thema. Met de sociale zekerheid (en ziekteverzekering) als slotstuk wordt de rondleiding binnen de gezondheids- en welzijnszorg afgesloten.
Kunnen coderen is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de medisch administratief bediende. Binnen de module wordt voldoende tijd voorzien om te leren werken met ICD-9-CM. De theorie wordt vergezeld van een waaier aan oefeningen die nauw aansluiten bij het beroep.