Zakelijk Nederlands 1

De module 'Zakelijk Nederlands 1' omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling.  Deze module brengt vaardigheden bij die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving.  Je leert je in de mondelinge en telefonische communicaties met klanten, bezoekers, collega's, … op een juiste manier en volgens de voorgeschreven procedures uiten, vlot gebruikmakend van het Nederlands.