Spaans

Spaans is een echte wereldtaal. De kans dat men op vakantie of op het werk met deze prachtige taal in contact komt, is dan ook niet gering. Het wordt wereldwijd gesproken door ongeveer 400 miljoen mensen in 23 verschillende landen verspreid over 4 continenten.

In verschillende niveaus (richtgraden) proberen we het aangename aan het nuttige te koppelen. In gevarieerde en uitdagende lessen bereiden we de cursisten voor op een vlotte communicatie met Spaanstaligen. Voor de nieuwsgierige beginners is er niveau A1, maar ook mensen met enige voorkennis zijn bij ons van harte welkom. Zij kunnen zonder problemen instappen in een hoger niveau. De kroon wordt op het werk gezet in de praatklas.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen bij het begin van het nieuwe schooljaar!

¡Bienvenidos y hasta pronto!

Website Peter Holsters