Zakelijk Engels

Deze module omvat het gebruik van het Engels in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. Deze module brengt vaardigheden bij die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. Je leert je in de mondelinge en telefonische communicaties met klanten, bezoekers, collega's,... op een juiste manier en volgens de voorgeschreven procedures uiten, vlot gebruikmakend van het Engels. De module beantwoordt aan niveau A2 volgens het ERK (Europees Referentiekader Vreemde Talen) zonder evenwel alle leerinhouden van dit niveau te behandelen.