Tandartsassistent

Raadpleeg hier de kalender tandartsassistent avondtraject 2019-2020 met alle lesdagen en vakantieperiodes. Om de recentste versie te hebben druk CTRL + F5.
Voor de kalender tandartsassistent dagtraject: informeer op 016 / 55 11 16.

Uurrooster avondtraject 2019-2020 - START LESSEN: vanaf 5/9/19

Raadpleeg het overzicht van de lestijden.

Voor meer info over het intensieve dagtraject, zie dagtraject / VDAB-contract.

Ben je geïnteresseerd in werken in de gezondheidszorg en wens je de rechterhand van een tandarts te worden? Dan heb je een opleiding nodig die je voorbereidt op deze job. En die kan je bij CVO Hageland vinden. Enerzijds maak je kennis met de organisatie en administratie van een tandheelkundige praktijk. Anderzijds assisteer je aan de tandartsstoel, bied je logistieke ondersteuning en verzorg je de patiëntendossiers.
De opleiding omvat 580 lestijden, waaronder een observatiestage (40 lestijden) en een afsluitende stage (140 lestijden) in een tandartspraktijk.

Onze opleiding stoomt je klaar om een onmisbare hulp voor de tandarts te worden. Dankzij de ondersteuning die je kunt bieden bij de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van een behandeling, kan de tandarts de behandeling immers efficiënter uitvoeren, wordt de stoeltijd verkort en verloopt de organisatie binnen de tandartspraktijk veel vlotter.

Er zijn geen diplomavereisten, iedereen kan deze opleiding bij ons volgen. Op het einde van de opleiding krijg je een certificaat. Als je al beschikt over een diploma secundair onderwijs, krijg je naast het certificaat een nieuw diploma secundair onderwijs met specialisatie 'Tandartsassistent'. Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je dat alsnog behalen door ook Aanvullende Algemene Vorming te volgen. De combinatie van beide opleidingen leidt tot een diploma secundair onderwijs.

Na het afsluiten van de opleiding kan je nog twee uitbreidingsmodules volgen (ingericht bij voldoende belangstelling).