Communicatie met patiënten

Deze module bereidt de cursisten voor om op een professionele manier met patiënten om te gaan, waarbij ze rekening houden met de achtergrond en leeftijd van de individuele patiënt. Ze leren met klachten omgaan, praktische afspraken maken en de nodige informatie over behandelingen geven.