EHBO

In deze module maken de cursisten kennis met de elementaire EHBO-vaardigheden en leren ze die toe te passen.

Voor deze module (20 lestijden) kan je geen betaald educatief verlof krijgen.