Gezondheidsvoorlichting

De cursisten leren in de module tandheelkundige gezondheidsvoorlichting hoe ze patiënten moeten informeren en sensibiliseren over mond- en tandhygiëne. Ook het onderhoud van prothesen komt aan bod.

Voor deze module (20 lestijden) kan je geen betaald educatief verlof krijgen.