Laatste nieuws

Qrios is – net als zijn logo - een veelkleurige, open-minded speler binnen het volwassenenonderwijs in Limburg en Vla