Niveautest

Niveautest op school

Voor de taalvakken Engels en Frans wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde plaatsingstoetsen (PlaToV’s). Zo een plaatsingstoets maakt het je mogelijk om je reeds verworven kennis correct in te schatten. Je krijgt anderhalf uur de tijd om de plaatsingstoets af te leggen. De testafname gebeurt schriftelijk. Sinds enkele jaren kan ook voor Duits, Spaans en Italiaans een gelijkaardige niveautest worden afgelegd.

Er zijn 15 vragen per niveau. Je wordt geplaatst in het niveau waarop je minder dan 10 behaalt. De voorwaarde is echter dat de score wordt bevestigd in de vragenreeks van het daaropvolgend niveau (m.a.w. dat je in twee opeenvolgende niveaus minder dan 10 behaalt).
Voorbeeld: je haalt tot en met niveau 2.2 meer dan 10; in niveau 2.3 en 2.4 haal je minder dan 10, je kan dan starten in niveau 2.3.
Je krijgt feedback over het resultaat.

Je legt de test af op de Bekaflaan 62 in Aarschot. Dat kan op onze opendeurdag of op afspraak tijdens de openingsuren.

Je krijgt onmiddellijk je resultaat en de nodige feedback over het niveau waarin je mag starten. Je mag ook je thuis ingevulde test meebrengen.

Opgelet: je moet uiterlijk 1,5 uur voor het sluitingsuur van het secretariaat starten met de test. Je kan je zonder meer aanbieden op de dag en de shift die jou passen.

Voor andere data neem je best contact op met het secretariaat (016 55 11 15) - zie openingsuren secretariaat.

Niveautest thuis

Je kan de test ook thuis oplossen. De vragenlijsten voor Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans kan je hier raadplegen als PDF-document. (niet afdrukken). Je vindt hier ook de instructies voor het maken van de test. Druk wel het inlichtingenblad en het antwoordformulier voor de gewenste taal af. Vul beide documenten in en bezorg ze tijdens de openingsuren op het secretariaat Bekaflaan 62. Je kan de documenten ook inscannen en mailen naar cvohageland@sjca.be. Wij laten je zo snel mogelijk weten wat je resultaat is.
Als je de pdf-documenten niet kunt openen, moet je mogelijk je PDF-reader updaten. Klik hier om de recentste Acrobat Reader te downloaden en te installeren. Ondervind je nog problemen, neem dan contact op met ons.