Centrumreglement

Raadpleeg ons centrumreglement: dit bevat een boel praktische informatie over de werking van ons centrum, leefregels voor onze cursisten (= cursistenreglement) en het evaluatiereglement.

De namen van de ombudsmannen/-vrouwen vind je hier.

Voor de premie, vermeld in "8 Premie na het behalen van een diploma", geldt deze procedure:

Het volledig betaalde inschrijvingsgeld wordt terugbetaald als je een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt. Hierbij komt al het inschrijvingsgeld in aanmerking dat je vanaf 1 september 2007 betaald hebt. Je dient daartoe een aanvraagdossier in bij de afdeling Volwassenenonderwijs, secretariaat 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.

Dit aanvraagdossier bestaat uit:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een kopie van je behaalde diploma secundair onderwijs
  • de originele inschrijvingsformulieren (= bewijs van betaling)

Je kan de premie tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van je diploma (zie datum diploma). Uiterlijk 45 kalenderdagen na het indienen van je aanvraagdossier verneem je van de afdeling Volwassenenonderwijs of het dossier voldoet aan de voorwaarden. Indien dit het geval is, verneem je ook de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald.

Kijk ook op de website van Onderwijs Vlaanderen.