Evaluatie

Toelatingsproeven talen

Als cursist van een beginnerscursus talen (richtgraad 1.1) dien je geen toelatingsproef af te leggen. Dat is pas nodig vanaf richtgraad 1.2 (2e jaar), tenzij je een deelcertificaat kan voorleggen (van CVO Hageland of van een andere onderwijsinstelling) waaruit blijkt dat je het voorgaande niveau met vrucht hebt beëindigd. Beschik je niet over de nodige stavingsdocumenten, dien je wel een niveautest af te leggen. Voor Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans vind je deze test op onze website of kan je langskomen op het secretariaat.

Evaluatie talen

Om na te gaan of je de geziene leerstof beheerst, plannen we vier taaltaken per schooljaar. Tijdens een taaltaak starten we vanuit een realistische situatie. Een aantal voorbeelden: je bent op vakantie in Italië en je moet plots naar de dokter of je bereidt een feestje voor in Frankrijk. In de hogere jaren komen al complexere situaties aan bod zoals de voorbereiding van een emigratie naar een ander land of het opzetten van een project rond een bepaald thema. In die context krijg je dan een lees-, luister-, schrijf- en spreekoefening. Nadien zijn er nog een aantal oefeningen om op te lossen. Een taaltaak verloopt op dezelfde manier zoals je de leerstof ingeoefend hebt tijdens de lessen. De vaardigheden staan dus altijd centraal. De volgende les krijg je klassikale en persoonlijke feedback van de leerkracht. Op regelmatige tijdstippen weet je zo waar je staat met de verwerking van de leerstof en we volgen op wat je met de geziene leerstof kan doen. De focus ligt op wat je met de taal kan en niet op wat je over de taal weet; het praktische aspect primeert dus op het theoretische.

Bij het begin van het schooljaar deelt de leerkracht mee wanneer de taaltaken plaatsvinden. Dat maakt een goede studieplanning mogelijk. Bij afwezigheid maakt de leerkracht een nieuwe afspraak met jou om de taaltaak in te halen. De laatste taaltaak doen we sowieso tijdens les 31 om het schooljaar af te ronden. De laatste lesweek (les 32) krijg je feedback over de laatste taaltaak en je leerproces tijdens het voorbije schooljaar. De leerkracht deelt je ook mee of je de doelstellingen voldoende behaald hebt om over te gaan naar een volgend jaar.

Puntenverdeling:

  • Richtgraad 1 en Richtgraad 2
    20% spreken - 20% schrijven - 20% lezen - 20% luisteren - 20% kennis/oefeningen
  • Richtgraad 3
    50% spreken - 50% luisteren