CAD-tekenaar

Raadpleeg hier de kalender CAD-tekenaar 2019-2020 met alle lesdagen en vakantieperiodes.

Uurrooster CAD-tekenaar 2019-2020 - START LESSEN: vanaf 2/9/19

Raadpleeg het overzicht van de lestijden.

Cursisten kunnen thuis gratis gebruik maken van de educatieve versies van het gebruikte 2D en 3D tekenpakket gedurende de opleiding.

Deze opleiding stelt zich tot doel een uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies op te leiden, die het ontwerpteam ondersteunt. De uitvoerend CAD-tekenaar ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast, aanvult, bijstuurt, ... in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever.

De cursist krijgt een volledige basisopleiding in het CAD-tekenen waarin zowel het 2D- als het 3D-tekenen aan bod komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van AutoCAD 2017 (2D) en Inventor 2017 (3D), beide marktleiders op hun gebied en afkomstig van het gerenommeerde bedrijf AutoDesk.

Een basis van sterkteleer, materiaaleigenschappen en algebra geven de cursist inzicht in herschaalbaarheid van bestaande ontwerpen, zonder te over- of onderdimensioneren.

De cursist verkrijgt ook inzicht in de basissystemen die aangewend worden in technische installaties, gebruikmakend van pneumatische, hydraulische en elektrische schakelingen. Ook verwerft hij noties van statica, dynamica en kinematica.

Naast het leren werken met beide tekenpakketten op een computer, wordt ook kantoorsoftware gebruikt, nodig voor reportage en presentatie. Niet onbelangrijk is om ook het computersysteem veilig te gebruiken, met de nodige back-ups, en een gezond surfgedrag.

Het accent tijdens deze opleiding zal evenwel liggen op het computerondersteund ontwerpen van mechanische constructies, zowel in 2D (met AutoCAD 2017) alsook in 3D (met Inventor 2017 Professional), samen met een eerste praktijkverkenning op het einde van de rit, waar het aangeleerde kan getoetst worden aan de praktijk.

De opleiding omvat 900 lestijden en is toegankelijk voor cursisten die zich wensen om te scholen tot uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies. Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemene geldende instapvoorwaarden in het volwassenenonderwijs en een gezonde motivatie. De cursus wordt aangeboden in aangepaste lokalen met de daarvoor nodige hard- en software.